In mei 2017 zijn er twee themabesprekingen Dementie en probleemgedrag’ geweest, voor een opdrachtgever in Zaandam. De themabesprekingen waren bestemd voor de facilitaire dienst. Ook zij komen regelmatig situaties tegen waarin zij het moeilijk vinden om goed om te gaan met het gedrag dat de bewoner vertoont.