Coaching

Ook voor individuele coaching kunt u terecht bij bureau Anneke Tesselaar.

Met coaching worden op methodische wijze de kwaliteiten en de belemmeringen van de gecoachte besproken om motieven en doelen helder te krijgen.

Hierbij worden elementen gebruikt uit de NLP en de RET.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend en een gratis gesprek. Hierin worden de verwachtingen, problemen en doelen uitgesproken van de gecoachte. Vervolgens wordt stilgestaan bij de werkwijze en wat de mogelijkheden zijn om aan de vragen van de gecoachte te werken.

Mijn visie op coaching is dat mensen over veel kwaliteiten en mogelijkheden beschikken. Mensen doen in de loop der jaren ervaringen op en maken gebeurtenissen mee die hen in de weg kunnen staan. Het kan mijn taak zijn om samen met de gecoachte deze belemmeringen op te zoeken en te benoemen. En vervolgens om de gecoachte te helpen de eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en te benutten.