Nieuw aanbod: Voor een opdrachtgever uit Volendam/ Edam heb ik in juni 2016 de training ‘Vroegtijdige risicosignalering in de extramurale zorg’ ontwikkeld en uitgevoerd. Speciaal voor de groep huishoudelijk medewerkenden. Het werd goed ontvangen door de deelnemers; zij gaven o.a. aan zich zekerder te voelen in de praktijk doordat ze beter weten waar ze op kunnen letten, wie ze dan kunnen inschakelen en wat ze zelf kunnen doen. (Zie: Scholing en training)