In januari 2017 zijn er voor een opdrachtgever uit Aalsmeer een viertal bijeenkomsten geweest voor huishoudelijk medewerkers, intra- en extramuraal, met als thema: signaleren, interpreteren, rapporteren i.c.m. de basis eerste hulp verlening. Hierbij heb ik samengewerkt met een ambulanceverpleegkundige. Uit de evaluatie bleek dat men zich, door de besproken en geoefende onderwerpen, zekerder voelt in de werksituatie.